maandag 29 maart 2021

Haas of konijn?

 Juf Eva bracht een konijn mee, die werd van kop tot teen bekeken en ook aangeraakt. Kleuters dachten na waar een konijn leeft, hoe hij eet, hoe hij zich voortbeweegt, waar is een konijn bang voor?

Toen keken we naar een filmpje van een haas, en meteen merkten de kleuters verschillen op, en werd er veel ontdekt..Weet je dat een haas lepeloren heeft, en dat een haas slaapt in een leger? Hazen springen ook heel erg hoog en ver, en zijn echte vechtersbazen als ze een vrouwtje zoeken.... ondertussen leerden kleuters dat als konijnen knuffelen er een babykonijntje in mama's buik kan komen...(vonden ze heel spannend...)

We kwamen heel wat te weten, in de zandtafel maakten de kleuters konijnenpijpen in het zand, we boetseerden konijntjes met echte natuurklei, in de klas kwam er een trimsalon voor de konijnen, met een echte secretaresse waar konijntjes op afspraak getrimd werden...

Op allerlei manieren leerden we een konijn op papier vorm te geven, een puzzel van konijn, een zoekspel met tweelingkonijntjes, in schrijfzand maakten de kleuters schrijfpatronen ( springen als konijntjes), we zochten woordjes met K van konijn, schreven woordkaarten na , we speelden een associatiespel met konijnen met cijfers en worteltjes met aantal stipjes tot 10, ook een gezelschapspel ontbrak niet, en ondertussen werd er weer gepuzzeld voor puzzeldiploma, en in de meethoek werd er met gekleurde staafjes gepast en even lang gezocht.

We volgden ook op het digibord  de verhalen van Pieter Konijn en Benjamin Wollepluis.


Kijk maar even mee:
De volgende week kwamen Sien en Fien ons klasje bezoeken, een kip en een haan.. Daarna bezochten we de kippentuin in onze school en begonnen we te knutselen aan ons paasmandje...
Door de sluiting van de kleuterschool door coronamaatregelen moest het thema kip en eieren in sneltempo afgewerkt worden. 
Ook het Lijdensverhaal van Jezus hebben we nog net op tijd kunnen vertellen.
Nu maar hopen  dat we snel weer kunnen opstarten, 
ik wens jullie een fijn Pasen en stay safe,

tot gauw,

juf Gudrun
Haas of konijn?

 Juf Eva bracht een konijn mee, die werd van kop tot teen bekeken en ook aangeraakt. Kleuters dachten na waar een konijn leeft, hoe hij eet,...